6 důvodů proč důvěřovat bio potravinám

04. března 2014

Šest kritických argumentů, proč se vyplatí kupovat biopotraviny.

  1. Biopotraviny jsou pravidelně a stále kontrolovány, nedochází proto ke klamavému značení.  (Zdroj: Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství)

  2. Biopotraviny jsou zdravé, protože obsahují prokazatelně větší množství některých zdraví prospěšných látek jako např. vitamín A a E nebo omega-3 mastné kyseliny. Naproti tomu neobsahují zbytky pesticidů, léků a jiných chemických látek, které mají negativní vliv na plodnost, imunitní a hormonální systémy a výskyt alergií. Je také prokázáno, že na biopotravinách nevzniká více plísní než na potravinách z konvenčního zemědělství.  (Zdroj: Dlouhý, J.: Kritický komentář k raportu FSA – „Srovnání složení (živin a ostatních látek) ekologicky a konvenčně produkovaných potravin. Potravinářská Revue, srpen 2009; Petr, J., Reisnerová, H.: Mycotoxins occurrence in organic farming cereal crops, Scientia Agriculturae Bohemica, 40, 2009: 189–195)

  3. Biopotraviny jsou chutné, protože jejich růst není uměle urychlován. Zvířata jsou krmena tím, co je pro ně přirozené a rostlinám je dán dostatek času k uzrání.  (Zdroj: Weibel, F. P., Treutter, D., Graf, U. & Häseli, A.: Geschmack- und gesundheitsrelevante Qualität von ökologisch angebauten Äpfeln: Eine 3jährige Feldvergleichsstudie mit standard- und ganzheitlichen Untersuchungsmethoden. Beitrag präsentiert bei: 11th International Conference on Cultivation Technique and Phytopathological Problems in Organic Fruit-Growing, Weinsberg/ Germany, 03.-05.02.2004)

  4. Produkce biopotravin zaručuje zvířatům minimalizaci stresu a způsob chovu podobný jejich přirozenému životu. Rostlinná produkce je šetrná vůči půdě a dlouhodobě zlepšuje obsah živin v ní. (Zdroj: Šonková R.: Welfare v ekologickém zemědělství, šance pro lepší život hospodářských zvířat, MZe Praha, 2006; Petr, J., Mičák, L., Škeřík, J.: Stability of the yield potential in ecological agriculture, Scientia Agriculturae Bohemica, 40, 2009: 53–5)

  5. Produkce biopotravin respektuje zásady trvale udržitelného zemědělství a rozvíjí harmonický vzhled krajiny.  (Zdroj:; Šarapatka, B., Niggli. U. a kol.: Zemědělství a krajina – cesty k vzájemnému souladu, UP Olomouc, 2008)

  6. Cena biopotravin je férová – zahrnuje v sobě veškeré náklady na jejich produkci. Výrobou biopotravin nevznikají vedlejší náklady, potřebné na zlepšení životního prostředí, stavu ovzduší a kvality vody, které jsou v konvenčním zemědělství často přenášeny na spotřebitele nepřímo – formou daní.  (Zdroj: Pimentel et al.: Environmental, Energetic and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems, BioScience Vol 55:7, 2005)

a proto je kvalita biopotravin prokazatelná.

Leták ke stažení

nofoto

Zboží bylo přidáno do nákupního košíku. Zpět k nákupu K objednávce