Když Vám není jedno co jíte a svým nákupem podpoříte

13. června 2018

V dnešní době je - navzdory snadnému přístupu k informacím - často nesnadné zorientovat se v rozporuplných tvrzeních, názorech a přesvědčeních na cokoli, o čemkoli, ekologické zemědělství nevyjímaje. Je obtížné čelit demagogii, tendenčnosti a účelovosti. Přitom intuice a zdravý selský rozum, jsme-li ochotni jim naslouchat, nám většinu zdánlivých hlavolamů pomohou rozklíčovat.

 

Ekologické zemědělství nevzniklo nikterak uměle, nýbrž jako přirozená reakce na změny, kterým bylo (a stále je) zemědělství v době po druhé světové válce vystavováno. V touze po enormní nadprodukci, poháněné ničím méně úderným než nenasytnou touhou po neúměrném zisku, se začala používat těžká technika, průmyslová hnojiva, chemicko-syntetické pesticidy, zvířata se začala zavírat do velkochovů a krmné směsi „obohacovat“ hormonálními látkami, antibiotiky nebo stimulátory růstu. Zvířata klesla na úroveň (v mnoha případech pod úroveň) výrobních strojů, půda setrvale ztrácí úrodnost, louky nahradila bezútěšná Sahara, vodu kontaminují stále nebezpečné látky, lidé ztrácejí vitalitu, obranyschopnost atd.

Netřeba zdůrazňovat, že za současný alarmující stav si můžeme sami a jsme to opět jen my sami, kdo svými nákupními rozhodnutími můžeme přispět ke změně a vychýlit tak naše směřování k zániku alespoň o trochu blíže k rovnováze.

 

Jaký je rozdíl mezi ekologickým a biodynamickým zemědělstvím?

Oba přístupy k hospodaření jak s půdou, tak se zvířaty, vycházejí z podobných principů, avšak biodynamické zemědělství využívá pro svoji činnost speciálních biodynamických přípravků (např. rostlinné výluhy, hnojové a křemičité preparáty) a také hospodaří podle kosmických rytmů. Farma – statek – hospodářství je stejně jako země považována za živý organismus se svým životem a uzavřeným koloběhem.

Podrobněji se o biodynamickém hospodaření můžete dočíst zde.

 

Bemagro

 

BIODYNAMICKÝ STATEK BEMAGRO

Akciová společnost BEMAGRO vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes hospodaří způsobem biodynamického zemědělství na bezmála dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Nepoužívá minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití rozumného osevního postupu.  Jejím významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy, která je samozřejmým základem hospodaření Bemagra.

 

V prostorných a vzdušných kravínech žije přes 300 krav převážně plemene česká červená straka, i když na mnohých zvířatech je i po deseti letech převodného křížení vidět původní holštýnské plemeno. Krávy se v létě pasou v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Při léčení zvířat dostává přednost homeopatie před klasickou medicínou, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána atd.

 

Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje také péči o krajinu. Často jde o nápravu škod, ke kterým došlo ve druhé polovině minulého století – obnovují se například meze, které vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují i biodiverzitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohrožuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu“ patří budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů a pak samozřejmě samotný způsob obhospodařování zemědělských pozemků – počínaje způsobem hnojení a konče systémem sečení luk a pastvin.

 

Od roku 2015 disponuje Bemagro značkou DEMETER, udělovanou v biodynamickém zemědělství pouze výrobkům prvotřídní kvality nad rámec ekologického zemědělství, splňujícím velmi přísná kritéria.

 

Bemagro nabízí zákazníkům mléko takové, jaké by mělo vždy být. Šetrně pasterované a nehomogenizované. Ze svého mléka vyrábí i další velmi chutné mléčné produkty.

Jsme velice rádi, že můžeme v Hradci Králové exkluzivně nabízet jedinečné výrobky firmy Bemagro v našich prodejnách BAZALKA BIO, V KOPEČKU (ul. Rokitanského) a VE STROMOVCE.

Koupí výrobků Bemagro získáte nejen velmi kvalitní a chutné mléčné výrobky, ale přímou cestou přispějete k aktivní podpoře zdraví celé naší planety.


VYBÍRAT MŮŽETE Z TĚCHTO PRODUKTŮ:

bio mléko 1 litr

bio jogurt bílý Míra 200 g/400 g

bio jogurt jahodový 200 g

bio jogurt borůvkový 200 g

bio jogurt švestka-skořice 200 g

bio jogurt jablko-hruška 200 g

bio kefír přírodní 0,5 l

bio zákys přírodní 0,5 l

bio tvaroh polotučný 200 g /400 g

bio tvarohová pomazánka Jogín s paprikou a česnekem 200 g

bio čerstvý sýr 200 g

bio jogurtový sýr 200 g

 

Veškeré produkty zakoupíte ve vratných (5 Kč zálohovaných) skleněných obalech.

 

Zdroj informací: www.bemagro.cz; www.biodynamika.cz; Nová biokuchařka Hanky Zemanové

 

©Bazalka s. r. o.; Hana Košťálová

nofoto

Zboží bylo přidáno do nákupního košíku. Zpět k nákupu K objednávce